Jump to content
E30 COMMUNITY

Forum & E30 Community


Üldised foorumi reeglid

Järgnevad kasutustingimused kehtivad sulle E30 Community (edaspidi "Foorum") veebilehekülge kasutades. Foorum jätab endale õiguse uuendada käesolevaid kasutustingimusi igal ajal ette teatamata. Hetkel kehtivad kasutustingimused leiab hüperlingi kaudu Foorumi jalusest.

 1. Kasutajakonto ja registreerumine
  1. Iga üle 13-aastane isik (k.a.) saab ühelt e-posti aadressilt registreerida vaid ühe kasutajatunnuse. Kasutajatunnus peab vastama heale tavale ning ei tohi olla teise inimese täisnimi.
  2. Igal isikul võib olla ainult üks kasutajakonto. Erandeid võivad teha administraatorid (nt ettevõtte ja isikliku konto tarvis).
  3. Kasutajakontos on keelatud esitada võõra inimese isikuandmeid. Võõraste andmete avaldamine on keelatud seadusega. Kahtluste tekkimise korral on administraatoril õigus kasutajakonto sulgeda.
  4. Administraatoril on õigus muuta ja kustutada kasutajakontos esitatud andmeid, eelistusi ja sätteid (nt signatuuri, profiilipilti), kui need ei vasta esitatud nõuetele.
   1. Avatar, profiili väljenduspilt
    1. Avatar peab vastama heale tavale;
    2. Keelatud on edastada reklaami ja propagandat (reklaamisisulisele avatarile võib erandi teha administraator);
    3. Keelatud on kasutada liikuvaid (animeeritud) ja/või võõraid pilte;
    4. Lubatud on avatar üles laadida Foorumi serverisse ning kasutada Gravatar.com avatariteenust.
   2. Signatuur
    1. Signatuur peab vastama heale tavale;
    2. Lubatud on kasutada max 2 rida;
    3. Lubatud on linkida saidivälistele viidetele/linkidele;
    4. Keelatud on kasutada pilti ja vigurnägusid;
    5. Keelatud on muuta kirjastiili suurust ja värvi (lubatud on ainuüksi bold-stiili kasutamine).
  5. Keelatud on üritada avada võõraid kontosid või muud moodi rikkuda Foorumi kasutajate privaatsust. Igasuguse häkkimise ja võõrastesse kasutajakontodesse sisenemiste puhul on Foorumil õigus anda rikkujate andmed edasi õiguskaitseorganitele või teavitada sellest tema interneti teenusepakkujat.
  6. Kui peale kasutajakonto loomist ei ole kontot aktiveeritud 14 päeva jooksul, on Foorumil õigus kasutajakonto täielikult andmebaasidest eemaldada. Samuti on õigus sulgeda kasutajakontod, mida ei ole külastatud vähemalt viimase 365 päeva jooksul, olenemata sissekannete arvust ja 0 postitusega kontod, kui pole külastatud vähemalt viimase 180 päeva jooksul.
  7. Juhul, kui Foorum ei taha osutada teenust konkreetsele isikule, võivad nad kasutajale kuuluva konto sulgeda.
 2. Privaatpostkast, teemade loomine ja postitamine
  1. Kasutajal on keelatud postkasti kaudu ahelkirjade saatmine, samuti reklaamida postkastide, foorumipostituste või oma konto kaudu ettevõtteid, tooteid, teenuseid jms. Ettevõtete reklaamimine toimub ainult Foorumi nõusolekul.
  2. Kasutajal ei ole lubatud postitada sündusetuid, solvavaid, viha õhutavaid, ähvardavaid, seksuaalseid või muid materjale, mis võivad olla vastuolus kehtivate seadustega ja/või heade kommetega. Samuti on keelatud edastada usupropagandat.
  3. Foorumi postituse ja postkasti saadetud kirja eest vastutab postituse ja/või kirja autor, kes on ühtlasi ka selle avaldaja. Foorum ei ole vastutav ühegi postituse ega kirja eest.
  4. Foorumil on õigus kustutada või liigutada teemasid ja postitusi, mis ei vasta kategooriale või mida Foorum ei pea sobivaks. Samuti on administraatoril ja moderaatoril õigus sulgeda teemasid, mida on palunud teema algataja või kui teemat peetakse ammendanuks. Foorum jätab endale õiguse kustutada aktiivseid reklaamipartnereid halvustavad kommentaarid ja postitused (tagasiside ettevõtte kohta palume teha konkreetsesse ettevõtte teemasse).
  5. Kasutajatel on keelatud vastata postitusele ja privaatsõnumile viitega, kui viidatav ilmneb eelmises postituses või privaatsõnumis.
  6. Müügiteemades panna pealkirja ette M: või O: või V: (M = müük, O = ost, V = vahetus).
   1. "Autod" teemas on lubatud kaubelda ainult BMW E30tega;
   2. "Varuosad" teemas on lubatud kaubelda ainult BMW E30le sobivate varuosadega ning luua maksimaalselt 4 teemat;
   3. "Veljed - Rehvid" ja "Tuuninguks vajalik" teemades on lubatud kaubelda ainuüksi BMW E30le sobivate osadega;
   4. "Teised autod, vidinad" teemas on lubatud kaubelda kõigi automarkide ja tootjatega;
   5. Teemasid on lubatud uuendada (nn UPida) maksimaalselt üks kord nädalas.
  7. Teema pealkiri "Meie endi autod" rubriigis vormistada järgnevalt (ilma ülakomadeta): "auto mudel 'aasta (kaks numbrit) - sinu nimi või kasutajanimi" (näide: 325IX '90 - rallimees).
  8. Teemade pealkirjad teha võimalikult informatiivsed ja lühikesed.
  9. Müügikuulutustes ei aktsepteerita ainult linke (elementaarse info väljatoomine on kohustuslik).
  10. Varuosa-, auto- või mõne muu müügiteema lõppemisel tuleb teema sulgeda või selle lõpust moderaatorile teada anda.
  11. Enda müügiartiklite reklaamimine ja teiste toodete/kaupade kritiseerimine võõrastes teemades on keelatud.
  12. Piltide laadimisega Foorumi serverisse, annab kasutaja oma nõusoleku nende kasutamiseks Foorumile mistahes kohas ja viisil.
 3. Privaatsus ja andmete töötlemine
  1. Foorum võib koguda ja töödelda kasutajate kohta käivat infot, sealhulgas (kuid mitte ainult) järgmist liiki andmeid:
   1. identifitseerimisandmed (nt aadress, e-posti aadress);
   2. elektroonilised identifitseerimisandmed (nt IP-aadressid, küpsised);
   3. profiiliteave (nt autod, veebileht ja mis tahes muud andmed, mis kasutaja on otsustanud teistele oma Foorumi kasutajakonto osana kättesaadavaks teha);
   4. kasutajakontos sisalduv väljenduspilt ehk avatar;
   5. andmevoogude info (kasutaja poolt sisestatud postitused ja küsitluste vastused);
   6. kasutajate privaatpostkasti sisu (sealhulgas kellelt ja kellele kirjutati).
  2. Foorum kogub peamiselt andmeid selleks, et kohandada oma teenused kasutajale sobivaks ja muuta nende kasutamine turvaliseks, sujuvaks ja tõhusaks. Foorum või tema nimel tegutsevad teenusepakkujad koguvad ja töötlevad kasutajaga seotud isikuandmeid lubatud piires või nii, nagu on vaja selleks, et:
   1. teavitada teenuste värskendustest ja tõrgetest;
   2. pakkuda kliendituge ja aidata lahendada probleeme;
   3. küsida tagasisidet või paluda osaleda online-küsitlustes;
   4. võrrelda andmeid, et kontrollida nende õigsust;
   5. kontrollida kasutaja isikut;
   6. kohandada, hinnata ja täiustada meie veebisaitide sisu ja vormi;
   7. kaitsta kasutaja ja Foorumi huve ja võidelda pettuste vastu.
  3. Foorum ei müü, rendi, vaheta ega anna muul viisil kolmandatele isikutele üle isikuandmeid, andmevoogude andmeid ega suhtluse sisu ilma kasutaja selgesõnalise loata, välja arvatud juhul, kui ta on selleks kohaldatavate õigusnormide kohaselt või pädevate asutuste korraldusel kohustatud.
  4. Foorum võib avaldada isikuandmeid seaduspäraste nõudmiste alusel, Foorumi huvide kaitsmiseks, meie põhimõtete elluviimiseks ja mis tahes isiku õiguste, omandi või turvalisuse kaitsmiseks.
  5. Kasutaja andmeid võidakse hoida ja töödelda mis tahes riigis, kaasa arvatud ka väljaspool ELi. Sellega seoses jätab Foorum endale õiguse viia andmeid kasutaja riigist välja. Foorumi veebisaitide kasutamisega annab kasutaja nõusoleku andmete selliseks edastamiseks väljapoole kasutaja riiki.
  6. Foorum kasutab küpsiseid, milles salvestatakse arvutisse informatsiooni. Need ei sisalda personaalset infot. E-posti aadressi kasutatakse ainult registreerimisel ja salasõna muutmisel ning taastamisel.
  7. Foorumil on õigus saata kasutaja e-posti aadressile teateid. Teadete eelistusi saab muuta kasutajakonto kaudu. Samuti on Foorumil õigus saata kasutajale pakkumisi ja e-kirju, mida peame oma kasutajatele oluliseks (nt katkestused serveri töös jms.).
  8. Foorum tellib serverimajutusteenust sideettevõttelt, kes võtab asjakohased korralduslikud ja tehnilised meetmed, et kaitsta neile esitatud või nende kogutud isikuandmeid ja andmevoogude andmeid, järgides kohaldatavast õigusest tulenevaid kohustusi ja erandeid. Juurdepääs kasutaja isikuandmetele ja andmevoogude andmetele on ainult Foorumi ja serverimajutusteenuse volitatud töötajatel või konsultantidel, kellel on seda oma töökohustuste täitmiseks vaja.
  9. Foorum säilitab kasutaja andmeid niikaua, kui on vaja selleks, et: (1) täita eesmärgid või (2) tagada vastavus kohaldatavatele õigusaktidele, halduseeskirjadele ja pädevate kohtute asjakohastele otsustele.
 4. Kasutustingimuste rikkumine
  1. Kasutustingimuste rikkumise korral võidakse rikkujale määrata veebilehe kasutamise piirang või rikkuja kasutajakonto sulgeda. Piirangu pikkus ja sisu määratakse vastavalt rikkumise iseloomule.
  2. Foorumil on õigus lisada rikkuja IP-aadress ja kasutajatunnus teada-tuntud ülemaailmstesse smämmisaatjate musta nimekirja.
 5. Lisad
  1. Keelatud on postituste sisestamine, kontode loomine, teemade algatamine programmide ja skriptide abil.
  2. Foorumi ametlik keel on eesti keel. Slängi kasutamine on ebasoovitatav.
  3. Foorumil on õigus külastajatele ja kasutajatele näidata reklaame mistahes veebilehe osades ja lehekülgedel.


Viimati muudetud: 01. november 2013

Subforums

 1. BMW History

  About BMW E30 past, early years, different types and evolution. Facts from history.

  143
  posts

31 topics in this forum

 1. Uuendustest foorumis 1 2

  • 34 replies
  • 6,679 views
 2. Instagram

  • 16 replies
  • 2,603 views
  • 48 replies
  • 6,147 views
  • 0 replies
  • 2,563 views
 3. Klubi kleebised!

  • 20 replies
  • 3,198 views
 4. Giphy

  • 0 replies
  • 562 views
 5. 2016 riidenänn 1 2

  • 39 replies
  • 4,660 views
 6. 2017. aasta kalender

  • 7 replies
  • 1,522 views
  • 75 replies
  • 7,632 views
  • 5 replies
  • 1,057 views
 7. Edetabeli tutvustus

  • 0 replies
  • 742 views
 8. Klubi logo 1 2

  • 37 replies
  • 6,874 views
 9. E30 Kardisõidu etapp 1 2

  • 36 replies
  • 2,798 views
 10. 2016. AASTA KALENDER 1 2

  • 31 replies
  • 3,919 views
  • 92 replies
  • 20,286 views
 11. 2016. aasta kalendripildid 1 2 3

  • 54 replies
  • 7,820 views
 12. KALENDER 2016 - HÄÄLETUS 1 2

  • 45 replies
  • 4,412 views
 13. E30 numbrid Saksast

  • 0 replies
  • 958 views
 14. 2015. aasta kalendrid

  • 12 replies
  • 3,303 views
  • 9 replies
  • 3,259 views
 15. 2015 Kalendrile pildild 1 2 3 4

  • 84 replies
  • 13,003 views
 16. KALENDER 2014 1 2 3

  • 68 replies
  • 9,735 views
 17. Müügiteemad

  • 5 replies
  • 2,594 views
  • 40 replies
  • 6,192 views
 18. KALENDER 2014 - HÄÄLETUS 1 2

  • 34 replies
  • 6,235 views
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue. Terms of Use & Privacy Policy