Hüppa postitusse

Privaatsusest

Teame, et sinu privaatsus on sulle oluline. Seega, et paremini kaitsta sinu privaatsust, tutvustame sulle kokkuvõtvalt meie foorumi informatsiooni kogumise praktikat ja otsuseid, mida sul on võimalik teha, seoses informatsiooniga, mida me sinu kohta kogume ja kasutame. Et seda teadet oleks lihtne leida, paigutasime viite foorumi jalusesse ja igasse sellisesse kohta, kus võidakse koguda privaatset informatsiooni.

Kõiki päringuid selle serveri failidele säilitatakse ja analüüsitakse logifailides. Logifailid ei kogu personaalset informatsiooni, välja arvatud kasutaja IP-aadressi, mis tuvastatakse automaatselt meie serveri poolt.

 

Kuidas me kaitseme alaealisi

Alaealiste privaatsuse kaitsmine on eriti oluline. Sel põhjusel ei kogu ega säilita me informatsiooni kasutajate kohta, kes on meie teada kindlasti alla 13-aastased ning ükski meie veebilehe osa pole üles ehitatud, et meelitada siia alla 13-aastaseid.

 

Küpsised

Meie veebileht ei salvesta informatsiooni, mis võiks iseseisvalt teha kindlaks teenust kasutavaid isikuid ilma nende sellekohase nõusolekuta. Kõik küpsised, mida kasutatakse selle veebilehe poolt, kasutatakse kas ainult ühe sessiooni jooksul või säilitamaks kasutaja eelistusi. Küpsiseid ei jagata kolmandate osapooltega.

 

Privaatsus ja andmete töötlemine

Foorum võib koguda ja töödelda kasutajate kohta käivat infot, sealhulgas (kuid mitte ainult) järgmist liiki andmeid:

 • identifitseerimisandmed (nt aadress, e-posti aadress, sugu, sünnikuupäev);
 • elektroonilised identifitseerimisandmed (nt IP-aadressid, küpsised);
 • profiiliteave (nt veebileht, autod ja mis tahes muud andmed, mis kasutaja on otsustanud teistele oma Foorumi kasutajakonto osana kättesaadavaks teha);
 • kasutajakontos sisalduv väljenduspilt ehk avatar;
 • andmevoogude info (kasutaja poolt sisestatud postitused ja küsitluste vastused);
 • kasutajate privaatpostkasti sisu (sealhulgas kellelt ja kellele kirjutati).

 

Foorum kogub peamiselt andmeid selleks, et kohandada oma teenused kasutajale sobivaks ja muuta nende kasutamine turvaliseks, sujuvaks ja tõhusaks. Foorum või tema nimel tegutsevad teenusepakkujad koguvad ja töötlevad kasutajaga seotud isikuandmeid lubatud piires või nii, nagu on vaja selleks, et:

 • teavitada teenuste värskendustest ja tõrgetest;
 • pakkuda kliendituge ja aidata lahendada probleeme;
 • küsida tagasisidet või paluda osaleda online-küsitlustes;
 • võrrelda andmeid, et kontrollida nende õigsust;
 • kontrollida kasutaja isikut;
 • kohandada, hinnata ja täiustada meie veebisaitide sisu ja vormi;
 • kaitsta kasutaja ja Foorumi huve ja võidelda pettuste vastu.

 

 1. Foorum ei müü, rendi, vaheta ega anna muul viisil kolmandatele isikutele üle isikuandmeid, andmevoogude andmeid ega suhtluse sisu ilma kasutaja selgesõnalise loata, välja arvatud juhul, kui ta on selleks kohaldatavate õigusnormide kohaselt või pädevate asutuste korraldusel kohustatud.
 2. Foorum võib avaldada isikuandmeid seaduspäraste nõudmiste alusel, Foorumi huvide kaitsmiseks, meie põhimõtete elluviimiseks ja mis tahes isiku õiguste, omandi või turvalisuse kaitsmiseks.
 3. Kasutaja andmeid võidakse hoida ja töödelda mis tahes riigis, kaasa arvatud ka väljaspool ELi. Sellega seoses jätab Foorum endale õiguse viia andmeid kasutaja riigist välja. Foorumi veebisaitide kasutamisega annab kasutaja nõusoleku andmete selliseks edastamiseks väljapoole kasutaja riiki.
 4. Foorum kasutab küpsiseid, milles salvestatakse arvutisse informatsiooni. Need ei sisalda personaalset infot.
 5. E-posti aadressi kasutatakse registreerumiseks, salasõna muutmiseks ja taastamiseks. Foorumil on õigus saata kasutaja e-posti aadressile teateid. Teadete eelistusi saab muuta kasutajakonto kaudu, samuti neist loobuda.
 6. Foorum tellib serverimajutusteenust sideettevõttelt, kes võtab asjakohased korralduslikud ja tehnilised meetmed, et kaitsta neile esitatud või nende kogutud isikuandmeid ja andmevoogude andmeid, järgides kohaldatavast õigusest tulenevaid kohustusi ja erandeid. Juurdepääs kasutaja isikuandmetele ja andmevoogude andmetele on ainult Foorumi ja serverimajutusteenuse volitatud töötajatel või konsultantidel, kellel on seda oma töökohustuste täitmiseks vaja.
 7. Foorum säilitab kasutaja andmeid niikaua, kui on vaja selleks, et: (1) täita eesmärgid või (2) tagada vastavus kohaldatavatele õigusaktidele, halduseeskirjadele ja pädevate kohtute asjakohastele otsustele.

   

Oluline teave

Oleme salvestanud sinu seadmesse küpsiseid, et aidata seda veebilehte paremaks muuta. Sul on võimalik kohandada oma küpsiste seadeid, vastasel juhul eeldame, et nõustud nendega. Kasutustingimused & Privaatsus